Wat is shiatsu?

Oorsprong van Shiatsu
Van oorsprong komt deze massagevorm uit China. In de 20e eeuw heeft men in Japan deze geneeskunde verder ontwikkeld en getoetst aan de westerse geneeskunde. Letterlijk betekent Shiatsu "vingerdruk"

Verschillende stromingen
Er zijn verschillende vormen van Shiatsu nl. Moderne Shiatsu, Klassieke Shiatsu en Zen- Shiatsu. Bij de moderne Shiatsu gaat men uit van de werking van het zenuwstelsel. Shiatsu is een holistische therapie. Dat wil zeggen dat bij de behandeling altijd alle aspecten van de cliënt worden mee genomen, zoals: de sociale omgeving en de lichamelijke en mentale gesteldheid.

Werking van Shiatsu
Shiatsu heeft alles te maken met balans.  Balans van lichaam en Geest. Lichaam en geest kunnen niet los van elkaar bekeken worden. Het is één geheel.Als je lichamelijk en of geestelijk (een langere periode) niet in balans bent, dan ontstaan er regelmatig klachten.  Deze klachten kunnen zich zowel lichamelijk en of geestelijk uiten. Als iemand bijv. een lange periode onder druk (stress) staat kunnen er allerlei uiteenlopende klachten ontstaan. De plek waar de klacht ontstaat kan veel zeggen over een emotionele overbelasting. Bijv. schouderklachten hebben vaak te maken met te veel verantwoordelijkheid hebben of ervaren. Hierbij kunnen omstandigheden, een bepaald karakter en een genetische aanleg een rol spelen.
De werking van Shiatsu is zowel vanuit het zenuwstelsel te verklaren als uit de werking van meridianen.

Door drukpuntenmassage of door strekkingen wordt het zelfhelend vermogen van het lichaam gestimuleerd. Het lichaam zorgt er als het ware zelf voor dat het weer in balans komt, c.q geneest.Zoals je in een “negatieve” spiraal kunt zitten, kan dit in positieve zin ook. Door een behandeling waardoor jij je fitter gaat voelen is het vaak gemakkelijk om zaken op te pakken en eventueel te veranderen, waardoor je weer meer energie krijgt, etc.
Tijdens een sessie is het van wezenlijk belang om te kijken waar de oorzaak (de kern) van de klacht(en) ligt.  Mocht dit niet voldoende aandacht krijgen, dan is de kans groot dat de klacht voor een groot deel blijft bestaan, of sneller terugkomt.
Mochten er wat meer handvatten of hulp nodig zijn dan kan de alternatieve psychotherapie een mooi middel zijn. Zie kopje onder psychotherapie.

De klachten waarbij Shiatsu kunnen worden toegepast kunnen heel uiteenlopend zijn. U kunt denken aan: nek/schouder klachten, maag/darm problemen, hoofdpijn, tennisarm, rugklachten, RSI, whiplash klachten, verlichting bij reumatische klachten, burn out.Ook wordt Shiatsu veel toegepast bij afbouw van stress en ter algemene ondersteuning van de gezondheid.

Klassieke Massage
Klassieke Massage kenmerkt zich door het verzorgend karakter van de behandeling.
Situaties waarbij klassieke massage kan worden toegepast zijn onder andere: pijn, stress, spanning, te hoge spiertonus, lokale storingen in de weefselspanning.

Segmentale Massagetherapie
In het menselijke lichaam bestaan structuren die allemaal met elkaar in verband staan vanuit het zenuwstelsel, dit wordt een metameer genoemd.
De verbindingen tussen de verschillende onderdelen van een metameer worden segmentale relaties genoemd. Door spanning of stress kan er ook een overbelasting ontstaan, daardoor kunnen ook spieren en of organen gestoord worden, met als gevolg dat het lichaam steeds meer uit balans raakt.
Segmentale Massagetherapie kan als een uitdieping van beide therapieën worden beschouwd, n.l Shiatsu en Klassieke Massage en komt tot een nog meer gerichte behandeling.