Behandeling

Als je in balans weet te blijven, neemt de vrede in jezelf en om je heen toe.

Dit is waarschijnlijk iets waar velen van ons naar streven, maar hoe dit bereikt kan worden is niet altijd zo eenvoudig.
Soms zijn er omstandigheden waardoor we niet in balans zijn, een andere keer ligt de oorzaak dieper. Er kunnen allerlei oorzaken aan ten grondslag liggen, vaak resulteert dit in lichamelijke en/of psychische klachten.

In mijn praktijk gebruik ik als basis Shiatsu-therapie, dat is een hele mooie techniek, die zeer helend en diep werkt. Voorafgaand aan een eerste behandeling begin ik met een intake. Door de informatie uit het intake-gesprek is beter vast te stellen wat de oorzaak van uw klachten zijn en welke behandeling daarvoor het meest geschikt is. Na een intake begin ik met de behandeling.
Tijdens de behandeling begin ik altijd met een combinatie van klassieke massage en segmentale massagetherapie, dit is om 2 redenen.

Ten eerste: Door te masseren kan ik heel goed voelen, waar knopen en spierspanningen (blokkades) zitten. Spierspanning en knopen, kunnen veel zeggen, over hoe iemand op dit moment in het leven staat. Daarbij is van belang waar de knopen zitten en hoelang ze al aanwezig zijn.
Ze kunnen zowel een emotionele als fysieke oorzaak hebben. Over het algemeen is het een combinatie van beide.
Ten tweede: Shiatsu werkt diep en helend, maar soms kan dit “te diep” gaan voor een eerste behandeling. Als er wordt begonnen met een combinatie van klassieke massage en segmentale massagetherapie vind er een meer geleidelijke opbouw plaats. Afhankelijk van hoe een “lichaam voelt” pas ik de verschillende onderdelen van Shiatsu toe.

Het is afhankelijk van de hulpvraag, of er gedurende de behandelingen een combinatie plaats vindt van Shiatsu (lichaamswerk) en polyenergetica (alternatieve psychotherapie)

Na een behandeling bespreek ik met een cliënt op welke gebieden er blokkades voorkomen en wat die blokkades eventueel betekenen. Vervolgens wordt in overleg besloten hoe de behandeling(en) kan worden voortgezet.

Daarbij spelen een aantal zaken een rol zoals:
Hoeveel behandelingen heeft de cliënt nodig?
Welke soort behandeling? Shiatsu-therapie, polyenergetica, of een combinatie hiervan.
Het is daarbij van wezenlijk belang wat jezelf als goed beschouwt.

Een behandeling met intake duurt 1,5 uur.
De behandelingen daarna duren een uur.
Een polyenergetische behandeling duurt over het algemeen 1,5 uur.