Welkom

Vanaf 1 februari 2019 verandert de naam Shiatsu-praktijk K. Steensma in:

Praktijk in Verbinding, praktijk voor energetische lichaams- en psychotherapie. shiatsu 

 

Shiatsu, Energetische therapie, Polyenergetische Therapie en meer.
Training en Workshops.

Als je in balans weet te blijven, neemt de vrede in jezelf en om je heen toe.

In mijn praktijk in Warns (Friesland) pas ik als Therapeut o.a. Shiatsu Ryho en Zen- Shiatsu toe. Als Manueel Praktizijn ®, en als Energetisch Therapeut werk ik met verschillende technieken en therapieën.  Lichaam, Geest en Ziel zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden, daarom vind ik het belangrijk dat er holistisch (sociaal, emotioneel, fysiek en spiritueel) wordt gekeken en behandeld. Waar nodig en indien gewenst worden de massages aangevuld met verschillende vormen van alternatieve psychotherapie. Al deze therapievormen hebben te maken met energie, zowel Shiatsu, de verschillende vormen van massage, als ook de Polyenergetische therapie. Door het "werken" met energie komt er een helende stroming op gang en vindt er heling of verlichting van de klachten plaats.